Menu
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2022-2023
REKRUTACJA 2022-2023
 
ZAPISY
 
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
 
PROWADZONEGO PRZEZ
 
ZGROMADZENIE CÓREK MARYI NIEPOKALANEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
NADAL TRWA DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2018 i 2019 
 oraz 2020 ( dotyczy dzieci w wieku 2,5 lat)
 
 
W terminie od 01.03. 2022 do 31.08.2022r.  
należy pobrać ze strony internetowej
KARTĘ ZAPISU DZIECKA
i wypełnioną złożyć u dyrektora przedszkola
lub przesłać na skrzynkę internetową przedszkola:
przedszkole.radom@niepokalanki.eu 
a orginał (z własnoręcznymi podpisami rodziców) dostarczyć do przedszkola w późniejszym terminie.
W roku szkolnym 2022/2023 czesne za każdy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 350 zł 
 
REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ HARMONOGRAM
DOSTĘPNY U DYREKTORA
I NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI 09.05.2022r
               Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w terminie 10 dni od informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola (10-25.05.2022r.)
do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki przez:
1. Podpisanie umowy cywilno – prawnej o świadczenie usług,
2. Uiszczenie opłaty tzw. „Wyprawki przedszkolaka” (w wysokości 350zł dla dzieci nowych, a 300 zł dla dzieci kontynuujących przedszkole), która jest rachowana na ubezpieczenie, zakup kart pracy dla każdego dziecka i pozostałych środków dydaktycznych
Wyprawkę można wpłacić w sekretariacie lub na konto przedszkola: Bank PKO BP S.A.  68 1020 4317 0000 5402 0284 5808
W razie rezygnacji z przedszkola wyprawka nie jest zwracana
3. Złożenie upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola oraz podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez osoby upoważnione,
4. Złożenie wypełnionego kwestionariusza „Poznajemy naszego Przedszkolaka” dotyczącego potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców wobec przedszkola (tylko rodzice dzieci nowych).
5. Wypełnienie kwetionariusza Zgody i oświadczenia rodziców.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA: 
 
REGULAMIN REKRUTACJI PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROWADZONEGO PRZEZ
ZGROMADZENIE CÓREK MARYI NIEPOKALANEJ
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI
 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
 
HARMONOGRAM + OŚWIADCZENIE
(DOŁĄCZYĆ DO KARTY ZGŁOSZENIA)
 
 
DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 
UMOWA RODZIC - PRZEDSZKOLE
 
 
ANKIETA INFORMACYJNA O DZIECKU
 
 
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH
 
 
ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW

 

 
 

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-12