Menu
Strona głowna  /  Organizacja pracy
Organizacja pracy

           

             Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy… oraz oczekiwań rodziców. 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


Ostatnia aktualizacja: 2021-08-31